Nuevo Blog de Actiformación

lunes, 21 de septiembre de 2015

Prevención de Riesgos Laborales

AUTOGESTIÓ DE PLANS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La nostra plataforma és una eina d'ajuda a l'empresari inspirada en procediments estandarditzats, que li facilita el disseny i la integració del seu sistema preventiu d'acord amb les característiques de cada empresa, emprant els seus propis recursos, sense necessitat de recórrer a empreses especialitzades (amb excepció de la vigilància de la salut, i determinades accions formatives). 
A continuació us indiquem alguns aspectes importants que ha de conèixer abans d'iniciar el procés de disseny, avaluació, planificació i documentació de l'activitat preventiva en una empresa. 

DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE PREVENCIÓ 
Els diferents qüestionaris es formulen per ajudar a identificar i definir a la seva empresa: 
La seva política de prevenció 
La modalitat organitzativa que adoptarà (que podrà ser assumida pel mateix empresari o designar un treballador) 
L'estructura organitzativa de l'empresa, definint els nivells jeràrquics verticals, des de la Direcció de l'Empresa (figura responsable d'aprovar i difondre el pla de prevenció) fins als treballadors. 
Les funcions i responsabilitats assumides per cada nivell jeràrquic 
La descripció del o dels centres de treball així com les seves característiques 
Les pràctiques, els procediments i els processos que en matèria de prevenció es desenvolupen en l'empresa 
Els recursos disponibles en matèria preventiva 
Els documents necessaris per poder gestionar la prevenció a la seva empresa permetent un disseny d'un Pla de Prevenció integrat i totalment documentat. 

AVALUACIÓ DE RISCOS 
En aquesta pàgina podrà realitzar l'avaluació inicial de riscos i també les avaluacions periòdiques que requereixi. 
Totes les avaluacions de riscos han de ser impreses per a la seva difusió i coneixement en l'empresa. 
La plataforma registra l'última avaluació realitzada. 

PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA 
Un cop realitzada l'avaluació de riscos en els centres de treball, podrà accedir al document de planificació de l'activitat preventiva. 
És important que aquesta documentació la tingui actualitzada, controlada i disponible davant qualsevol requeriment de l'autoritat laboral. 

DOCUMENTACIÓ I FITXES D'INFORMACIÓ A TREBALLADORS 
En aquest apartat trobareu tots els documents que són necessaris, en funció a les dades aportades, per a la descripció i control del seu sistema preventiu. 
Recordeu que molts d'ells són formats que li permetran registrar tota la informació i les dades obligatòries en matèria preventiva. 

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA PREVENTIU DISSENYAT 
És molt important que, a l'empresa, cada nivell jeràrquic assumeixi la seva QUOTA DE RESPONSABILITAT en matèria preventiva, i que el sistema dissenyat sigui implementat i gestionat adequadament. 

MESURES D'EMERGÈNCIA 
Recull informació precisa que li permetrà establir les mesures d'emergència a adoptar en l'empresa i incloure-les al Pla de Prevenció 
La nostra plataforma li servirà d'eina per a la gestió de la millora contínua del seu sistema preventiu, permetent modificar, incorporar i eliminar les dades que calguin per garantir la seva eficàcia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario